Wat is een notenbalk?

De notenbalk bestaat uit vijf horizontale lijnen waar muzieknoten op geplaatst worden. Deze notenbalk maakt het mogelijk om muziek op te schrijven. Een noot kan genoteerd worden op de lijn, of tussen twee lijnen. Hoe hoger de noot op de notenbalk genoteerd staat, hoe hoger deze noot klinkt.

De notenbalk bestaat uit vijf horizontale lijnen. Dit is de plek waar de noten op worden genoteerd. De onderste lijn is lijn 1 en de bovenste lijn is lijn 5.

Een lege notenbalk

Noten kunnen op de lijn worden genoteerd:

Noten op de lijn

en noten kunnen tussen de lijnen worden genoteerd:

Noten tussen de lijnen op de notenbalk

Er passen dus in totaal elf noten op de notenbalk. Vijf op de lijnen, en zes tussen de lijnen. De onderste noot van de notenbalk 'hangt' onder aan de notenbalk en de bovenste noot 'ligt' boven op de notenbalk. De noot klinkt steeds een toon hoger.

Alle noten op de notenbalk

Niet alle noten passen op deze notenbalk. Daarom kan er gebruik worden gemaakt van hulplijntjes. Deze lijnen verlengen als het ware de notenbalk. Er is geen limiet op het aantal hulplijnen dat gebruikt mag worden, maar het wordt dan wel steeds moeilijker leesbaar.

hulplijntjes